Harmonisatie- en transitietrajecten pensioenregeling

Bij fusies en overnames van ondernemingen vindt er vaak een harmonisatie van de pensioenregeling plaats als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Het kan ook zijn dat er door de wijziging van onderneming een verplichte aansluiting ontstaat bij een bedrijfstakpensioenfonds of dat er een overgang naar de pensioenuitvoerder van de fusiepartner moet plaatsvinden.


De impact voor zowel werknemers als werkgevers van deze ingrijpende wijzigingen moet zorgvuldig in kaart gebracht worden,  maar ook de wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden hiervan moeten besproken worden met de diverse stakeholders.


Wij begeleiden werkgevers, ondernemingsraden, besturen van pensioenfondsen en verantwoordingsorganen in dergelijke trajecten. Wat we daarbij belangrijk vinden is een praktische aanpak met heldere deadlines. Daarnaast verzorgen wij de communicatie richting de medewerkers en gepensioneerden waarbij communicatie in duidelijke taal voorop staat.

Onze kernwaarden

  • Waardecreatie
  • Co creatie
  • Passie
  • Betekenisvol

FAQ